Welcome to the Chamber of Crafts Potsdam

Phòng Thủ công nghiệp Potsdam nhiệt liệt chao mừng các bạn !

Thủ công nghiệp bao gồm 151 ngành nghề. Phòng Thủ công nghiệp Potsdam chăm sóc khoảng 17.500 doanh nghiệp vừa và nhỏ (KMU) với khoảng 70.000 người lao động và khoảng 3.000 người học việc.

Cơ quan này là một đối tác không thể thay thế cho những thành viên, xã hội và chính trị. Trong chức năng của mình, cơ quan này hỗ trợ và tư vấn cho những thành viên trong những thử thách hàng ngày của họ và qua đó góp phần đáng kể vào khả năng cạnh tranh của những doanh nghiệp và các ngành nghề kinh tế thủ công nghiệp.

Phòng Thủ công nghiệp Potsdam hoàn thành nhiệm vụ thực hiện đào tạo học viên giữa các doanh nghiệp theo hình thức song song và đào tạo thợ cả, cũng như cung cấp các khóa học trong lĩnh vực đào tạo nâng cao.

Trong công tác này, Phòng Thủ công nghiệp Potsdam có một trung tâm đào tạo của riêng mình: Trung tâm xúc tiến doanh nghiệp ở Götz.

Theo truyền thống, Phòng Thủ công nghiệp Potsdam tham gia vào lĩnh vực đào tạo ở cấp quốc tế và cộng tác với các cơ quan, tổ chức và cơ sở đào tạo, nhất là ở Ba Lan,, Ý, Tây Ban Nha, Nga và Nam Phi. Vô số phái đoàn đã được đón tiếp trong những năm vừa qua. Đặc biệt chuyên sâu là công việc dự án quốc tế trong việc tổ chức và thực hiện việc lưu trú học tập cho học viên và đào tạo lực lượng chuyên môn.

Phòng Thủ công nghiệp Potsdam cung cấp cho các phái đoàn quốc tế khả năng làm quen với hệ thống đào tạo nghề song song ở Đức và tiếp tục tiếp tục trau dồi về mặt thực hành trong những nhà xưởng chuyên môn. Trong công tác này, Trung tâm xúc tiến doanh nghiệp ở Götz có sẵn những kỹ thuật mới nhất và chứng nhận cho từng học viên về khóa học nâng cao.

Các bạn sẽ nhận được thêm thông tin trong phần giới thiệu về Trung tâm xúc tiến doanh nghiệp Götz. Những nhân viên của chúng tôi luôn sẵn sàng với những thắc mắc, yêu cầu của các bạn.

For any questions please do not hesitate to contact us in English

Personal contact for international relations:
Johanna-Magdalena Kruse
telephone: +49 331 3703-157
johanna-magdalena.kruse@hwkpotsdam.de

Personal contact for international project work:
Jeanette Kuplin
telephone: +49 33207 34-223
jeanette.kuplin@hwkpotsdam.de

Downloads