Serdecznie wita Panstwa Izba Rzemiosla w Poczdamie!

Rzemiosło obejmuje łącznie 151 zawodów. Izba Rzemiosła w Poczdamie odpowiada za około 17.500 małych i średnich zakładów (MŚP) z około 70.000 pracownikami i ok. 3.000 praktykantami.

Jest niezastąpionym partnerem dla swoich członków, opinii publicznej i polityki. W ramach sprawowania swojej funkcji wspomaga i doradza członków w codziennych wyzwaniach i wnosi kluczowy wkład w zakresie konkurencyjności zakładów i sektora gospodarki rzemiosło.

Izba Rzemiosła w Poczdamie spełnia funkcję przeprowadzania międzyzakładowego instruktażu dla praktykantów w systemie dualnego kształcenia zawodowego i kształcenia mistrzowskiego oraz oferowania kursów w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Do tego celu Izba Rzemiosła w Poczdamie dysponuje własnym centrum szkolenia: Centrum Wspierania Rzemiosła w Götz.

Izba Rzemiosła w Poczdamie angażuje się tradycyjnie w międzynarodowym sektorze edukacji i współpracuje z instytucjami, organizacjami i placówkami edukacyjnymi głównie w Polsce, Włoszech, Hiszpanii, Rosji i Afryce Południowej. W ciągu ostatnich lat goszczono liczne delegacje. Szczególnie intensywnie przebiegają projekty w zakresie organizowania i realizacji pobytów szkoleniowych uczniów zawodu i szkoleń specjalistów.

Izba Rzemiosła w Poczdamie oferuje międzynarodowym delegacjom możliwość poznania systemu dualnego kształcenia zawodowego w Niemczech i dalszego podnoszenia kwalifikacji praktycznych w warsztatach specjalistycznych. Centrum Wspierania Rzemiosła w Götz dysponuje w tym zakresie najnowocześniejszymi technologiami i wydaje certyfikaty dla każdego uczestnika kursu kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Dalsze informacje otrzymacie Państwo podczas prezentacji odnośnie Centrum Wspierania Rzemiosła w Götz. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania.

For any questions please do not hesitate to contact us in English

Personal contact for international relations:
Johanna-Magdalena Kruse
telephone: +49 331 3703 157
johanna-magdalena.kruse@hwkpotsdam.de

Personal contact for the international project work:
Jeanette Kuplin
telephone: +49 33207 34 223
jeanette.kuplin@hwkpotsdam.de

Downloads